Προηγούμενα Συνέδρια

Μια σύντομη αναφορά σε προηγούμενα Συνέδρια, απο αρκετούς δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Η εταιρεία μας ανέλαβε κάθετα όλες τις εργασίες που άπτονται ενος Συνεδρίου.